UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT TAHUN AJARAN 2018 / 2019 PRODI KARAWITAN (hari kedua)

Ujian Tugas Akhir Pengrawit Prodi Karawitan Jurusan Karawitan
Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta


Gd. Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta
25 Juli 2019

Penyaji III :
Ferdyan Tri S. (Penyaji Rebab)
Satrio Wibowo (penyaji Kendhang)
Suharno (penyaji Gender)

Garap mrabot “Gending Rasa Madu
tersusun dari :
Lagon Lintang Rembulan Dhawah Rasa Madu Gending kethuk 2 kerep minggah 4
– Ladrang Sureng Rana, suwuk
– Pathetan Elayana
– Ayak Ayak Gadung Melati
– Srepeg mawi Palaran Mijil Cengkok Miring
– Dandanggula Gedong Kuning
– Sinom Kalatida Laras Pelog pathet 6Penyaji IV :
Cahya Fajar Prasetyo (Ricikan Rebab)
Citranggada Azari Wicaksana (Kendang)
Brian Fibrianto (Gender)
 
Garap Mrabot “Gending Kuwung-Kuwung”
tersusun dari :
Mijil Kethoprak Dhawah Kuwung-Kuwung gending kethuk 2 kerep minggah 4
– Ladrang Sarodja
– Ayak Ayak
– Srepeg
– Playon mawi Rambangan Asmarandana Bawaraga
– Rambangan Dandanggula cengkok mandrawanaran laras slendro pathet manyura

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT TAHUN AJARAN 2018 / 2019 PRODI KARAWITAN (hari kedua)

Ujian Tugas Akhir Pengrawit
Prodi Seni Karawitan Jurusan Karawitan
Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Gd. Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta
25 Juli 2019

Penyaji I :
Dhiky Ndaru (Ricikan Rebab)
Agus Setyanto (Ricikan Kendhang)
Rizki Ainanda Utama (Vokal Sinden)

Sajian :
Garap Mrabot Gending Greget Pekalongan
Yg tersusun dari :
Jineman Gledek Glinding Dhawah Greget Pekalongan gendhing kethuk 2 kerep minggah 4
Kalajengaken Ladrang Kembang Kacang, suwuh
Padhet Jingking terus Ayak Ayak 9 Wilet
Terus Rebek kaseling Palaran Dandanggula lik suling
Lan Palaran Durma kagok laras pelok padet 6Penyaji II :
Rinto (Ricikan Kendhang)

Sajian :
Garap Mrabot Gending Songgen
tersusun dari :
Jineman Mari Kangen, suwuk
Buka Gending Songgeng
Gending kethuk 2 kerep minggah 4
  kalajengaken Ladrang Tirta Kencana
terus Ayak Wijil Larasati
terus Srepeg
Kaseling Palaran Dandanggula Temanten Anyar Laras Slendro Pathet 9

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 1 HARI PERTAMA // ISI SURAKARTA 2019

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 1 HARI PERTAMA // ISI SURAKARTA 2019

GARAP MRABOT GENDING ANGGARA
Penyaji :
GUNTUR SAPUTRA- RICIKAN KENDANG
REZA PANGESTU – RICIKAN GENDER
VIDIANA – VOKAL SINDEN

GARAP MRABOT GENDING ANGGARA, TERSUSUN DARI :
JINEMAN GENDRA, SUWUK
BUKA GENDING ANGGARA KETHUK 2 KEREP MINGGAH 4
KALAJENGAKEN KETAWANG SUBAKASTAWA, SUWUK
PATHETAN SENDHON ABIMANYU AYAK AYAK 9
KASELING DHANDANGGULA MASKENTAR
MAWI PALARAN KINANTHI LARAS TANGIS PALARAN MEGATRUH LARAS PELOG PATHET 6

Hari : Rabu, 24 Juli 2019
Tempat : Gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta

DISIARKAN LANGSUNG OLEH ISITV
UPT. AUDIO VISUAL ISI SURAKARTA

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 2 HARI PERTAMA // ISI SURAKARTA 2019

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 2 HARI PERTAMA // ISI SURAKARTA 2019

GARAP MRABOT GENDING MADUARAS
Penyaji :
WAHYU WIDHAYANA – RICIKAN REBAB
MUHAMMAD CHAIRUDIN – RICIKAN KENDANG
FRENDY SANDOFA HATMOKO AJI – RICIKAN GENDER
WULANDARI DWI PRIHATININGSIH – VOKAL SINDEN

GARAP MRABOT GENDING MADUARAS , TERDIRI DARI :
JIMENAN MIJIL SESANTI, SUWUK
BUKA GENDING MADUARAS KETHUK 2 KEREP MINGGAH 4
KALAJENGAKEN LADRANG GEGOT TRUS AYAK AYAK MASKENTAR TRUS SREPEG
KASELING PALARAN DHANDANGULA NOTOKUSUMAN
PALARAN MEGATRUH TEJAMAYA LARAS PELOG PATHET 6

Hari : Rabu, 24 Juli 2019
Tempat : Gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta

DISIARKAN LANGSUNG OLEH ISITV
UPT. AUDIO VISUAL ISI SURAKARTA

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 3 HARI PERTAMA // ISI SURAKARTA 2019

UJIAN TUGAS AKHIR PENGRAWIT KELOMPOK 3 HARI PERTAMA // ISI SURAKARTA 2019

GARAP MRABOT GENDING TEJAARUM
Penyaji :
ROSYID SULISTYO – RICIKAN REBAB
HARUN ISMAIL – RICIKAN KENDANG
YUSUF SOFYAN – RICIKAN GENDER
LENI NUR EKASARI – VOKAL SINDEN

GARAP MRABOT GENDING TEJAARUM, TERSUSUN DARI :
JINEMAN TATANYO, SUWUK
BUKA GENDHING TEJAARUM KETHUK 2 KEREP MINGGAH 4
KALAJENGAKEN LADRANG GANDARIYA, SUWUK
PATHETAN JINGKING TRUS AYAK AYAK WILED
KASELING LAGON SOYUNG TRUS SREPEG
KASELING PALARAN WENI KENYA LARAS SLENDRO PATHET 9

Hari : Rabu, 24 Juli 2019
Tempat : Gedung Teater Besar Gendhon Humardani ISI Surakarta

DISIARKAN LANGSUNG OLEH ISITV
UPT. AUDIO VISUAL ISI SURAKARTA