Pentas WAYANG GEDHOG : PANJI ANGRENI, Ki BAMBANG SUWARNO